Lichy Pokorna Architekti
richard

hosťujúci architekt Českej komory architektov

založenie ateliéru lichy pokorna architekti

autorizovaný architekt Slovenskej komory architektov

nominácia na Cenu EÚ za architektúru Mies van der Rohe Award, Pešia zóna, II.etapa, Martin

cena Slovenskej komory architektov CE.ZA.AR v kategórii Exteriér, Pešia zóna, II.etapa, Martin

nominácia na hlavnú cenu titul Stavba roka 2003, Pešia zóna, II.etapa, Martin

projekt architekt, Anthony Reddy Associates, Dublin, Írsko

projekt architekt, Flynn-Rogers Architects, Dundalk, Írsko

nominácia na Cenu Dušana Jurkoviča 2002 Pešia zóna, II.etapa, Martin

cena Stavba roka v kategórii Centrálna mestská zóna, ABF, za Pešia zóna, I.etapa, Martin, SK

Slovenská technická univerzita, fakulta architektúry, Bratislava

SK / CZ / EN

Ing.arch.Richard Lichý